Domaslovice

Nohavica Jaromír

    Ami  Emi    Ami
1. Než na nás to přijde hoře,
         Emi  Ami
  než padneme v polské moře,
  F        Dmi
  než nám na šíj vloží
  Ami
  polské jho páni z Těšína,
   F       Emi
  pros ty za nás Hospodina,
   Ami Emi Ami
  služebníče Boží!

2. Než z našich žen za noc jednu zrobí
  beze ptaní polské roby,
  než synkům vloží
  do rukou polské slabikáře,
  pros ty za nás u oltáře,
  služebníče Boží!

3. Než nám pluh z rukou padne,
  než nás posledního za dne
  pod kríž polský složí,
  nechť moravské žalmy vzplanou
  nad mohylou nasypanou,
  služebníče Boží!Zdroj: http://zpevnik.wz.cz