Nagellstev

Storm

Eig steve so
Sole går bak aase ned
Skuggan blir so lange
Natta kjem snart att
Tekje meg I fange
Røttre ut I kven står
I godt setre stulegård
Mørke er I kvar bygd
I dei djupe dale
Her på fjell har sole dregd
Med å gå te garde
Te seg kvil under tak
Morgo er ho tile vak
Snart eg gjer ho klar I kveld
Så går eg til kvile


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz