Mařenka

Nohavica Jaromír

Hmi H2 Hmi H2 Hmi

Hmi       D
Neplakej Mařenko počkej na mě
A            Hmi
chtěl jsem ti nabídnout svoje rámě
G       Emi
čeká nás cesta trnovým houštím
F#7(4)      Hmi  H Hmi
já svoje Mařenky neopouštím

Jdu jenom v košili ty v kabátku
cestu jsme ztratili hned zpočátku
blikají dvě hvězdy temnou nocí
Pámbů nás zanechal bez pomoci


Drž se mě za ruku v zimě této
snadné a lehké nebude to
kdo jiný líp to ví nežli my
vyhnaní do tmy a do zimy


Odlétli ptáci odplula loď
ty kdo jsi bez viny kamenem hoď
pravda a láska ta pro nás není
a kdo se ohlédne ten zkamení


Já ženich a ty má nevěsta
co nás to potkalo na cestách
neptej se stejně ti nepoví
za stromy dva vlci hladoví


Dva vlci s jizvami na těle
z oblohy svržení andělé
nepoví mlčí mají hlad
jediný na světě já tě mám rád


Jediný na světě k tobě praví
udělám ohýnek z listů trávy
až bude plápolat v stromových kůrkách
já budu Křemílek ty Vochomůrka


Vyšplhám větvemi do koruny
cestu nám osvětlí oko Luny
přes rokle výmoly přes jámy
půjdeme a milost nad námi
přes rokle výmoly přes jámy
F#7(4) Hmi D  A  F# Hmi F#  Hmi
půjdeme hm - hm - hm - hm hm hm - hm



Zdroj: http://zpevnik.wz.cz