Metud

Nohavica Jaromír

1. Metud byl v naší vsi obecní listonoš,
  za první světové války dobýval Caricyn,
  C          Ami
  vousy měl delší než samotný Krakonoš,
  G         D
  vlály mu ve větru, když kráčel vesnicí.

2. My kluci zírali, byl jako apoštol,
  střelný prach, kanóny a vůně machorky,
  když roznes dopisy, sedl si před poštou,
  a pak vyprávěl válečné historky.

  G
R: Slyšíš mě smutný můj pošťáku Metude,
  C        Ami    D
  jak my jsme věřili že slávy dobudem,
  Metude, Metude, Metude,
  tys věděl co bylo, tys věděl co bude.

3. Bylo to úžasné, jak hlavy padaly,
  bodáky leskly se v záblescích výbuchů,
  bílí a rudí se před námi míhali,
  přímo jsme cítili pach krve ve vzduchu.

4. Bylo to úžasné, co vše je před námi,
  silnější vyhrává a slabší v koutě brečí,
  u vrat do stodoly já jsem byl ataman,
  a Jura s Matějem stodolu brali ztečí.

R:

5. Metud byl pro nás kluky největší hrdina
  a my jsme toužili řvát hurá se zbraní
  a on jen usmál se, ruce dal do klína
  a smutně díval se přes náves do strání.

6. Drobátko kulhal, když mraky se sbíhaly,
  a my jsme věděli, že ruská střepina,
  a tak jsme potajmu taky tak kulhali,
  a kleli ostošest jak Metud hrdina.

R:

7. Život šel pomalu, pomalu ale šel,
  a pak se rozneslo, že lidi viděli
  jak šedý náklaďák někam ho odvážel
  a černí havrani na střechách seděli.

8. Pak nový listonoš celé dny hořce pil
  a válka smíchala osudy s osudem,
  zahynul Matěj i Jura, jen já jsem zbyl,
  slyšíš mě smutný můj pošťáku Metude?

R:Zdroj: http://zpevnik.wz.cz