Ešte raz sa obzrieť mám

Blaho Janko

Am    E7  Am
 Ešte sa raz obzrieť mám,
       E7  Am
k tým zvolen ským záhradám,
G    Dm   G7  Dm
 mám tam jedno pote šenie,
G   Am  Dm  E7  Am
 ešte raz naň zavo lám.

   E7   Am
Ej vo lala, volala,
   E7   Am
ružič ku mu dávala,
G    Dm  G7   Dm
 keď sa oni rozlú čali,
G   Am  Dm  E7   Am
 priam tam ona skona la.

   E7   Am
Pýta la sa mamka má,
      E7  Am
kde mi Pán Boh dobre dá,
G     Dm    G7   Dm
 v tom zvo lenskom cinto ríne,
G    Am  Dm  E7   Am
 tam mne môj dom vysta via.Zdroj: http://zpevnik.wz.cz