Soklovie lúka

Blaho Janko

Cm  G7   Cm G7
 Soko lovie lú ka,
Cm       G7
 sama sa mi nú ka,
Cm  G7   Cm G7
 Soko lovie lú ka,
Cm       G7
 sama sa mi nú ka,
F   G    F     G   F
 že by ju hra bala moja biela ruka.
   G    F     G   F
že by ju hra bala moja biela ruka.

Cm  G7   Cm  G7
 Sama sa mi pro sí,
Cm       G7
 za rána, za ro sy,
Cm  G7   Cm  G7
 sama sa mi pro sí,
Cm       G7
 za rána za ro sy,
F    G   F     G    F
 keď So kolov Janko ota vienku kosí,
    G   F     G    F
keď So kolov Janko ota vienku kosí.Zdroj: http://zpevnik.wz.cz