Zaleť sokol biely vták

Blaho Janko

A      E7
 Zaleť sokol biely vták,
ku môjmu milému,
A      E7
 zaleť sokol biely vták,
ku môjmu milému,
A          D
 pozdravuj ho na sto krát,
A
 pozdravuj ho na stokrát,
    E7    A
povedz tíško je mu,
    E7    A
povedz tíško je mu.

      E7
Aby prišiel večer k nám,
A      E7
 aby prišiel večer k nám,
že ho pekne prosím,
A         D
 že ho veľmi rada mám,
A   E7     A
 že ho v srdci no sím,
   E7     A
že ho v srdci no sím.Zdroj: http://zpevnik.wz.cz