Ahmed

Barman Billy

hmed, kam to dávaš ten jed?
Ahmed, prečo trháš ten kvet?
Ahmed, akú nádej má strom?
Ahmed, že neľahne popolom?

Nekonečný vesmír, farebný a pestrý, niektorím je tesný.

Ahmed, tak keď si vyhubil celý les,
povedz, čo tie zvieratká majú teraz žrať?

Nekonečný vesmír, farebný a pestrý, niektorím je tesný.
Nekonečný vesmír, farebný a pestrý, niektorím je tesný.


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz