Uciekaj, uciekaj

Skaldowie

Uciekaj, uciekaj, bo cię wiatr zatrzyma 
Uciekaj, uciekaj, bo cię deszcz zatrzyma 
Znów chmury na niebie, daleko do ciebie 
Hej, daleko do ciebie 

Uciekaj, uciekaj, bo cię wiatr zatrzyma 
Uciekaj, uciekaj, bo cię mgła zatrzyma 
Już nocka na niebie, jak ja znajdę ciebie 
Hej, jak ja znajdę ciebie 

Uciekaj, uciekaj, bo cię wiatr zatrzyma 
Uciekaj, uciekaj, bo cię śnieg zatrzyma 
Słoneczko na niebie, jak blisko do ciebie 
Hej, jak blisko do ciebie


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz