Niewidzialne

Habakuk

Co było do powiedzenia, zostało powiedziane 
Co było do zobaczenia, zostało już ujrzane 
Tak jak w rzekę zmienił się strumień tak płynąć chcemy umieć 
Tak jak w rzekę zmienił się strumień tak płynąć chcemy umieć 

Niewidzialne, niewidzialne staje się widzialne 
Nieosiągalne wręcz namacalne jest 
Niewidzialne, niewidzialne staje się widzialne 
Nieosiągalne wręcz namacalne jest 

Co było do usłyszenia, zostało usłyszane 
Co było do zrozumienia, zostało zrozumiane 
Tak jak z ziarna drzewo wyrasta, tak my chcemy wzrastać 
Tak jak z ziarna drzewo wyrasta, tak my chcemy wzrastać 

Niewidzialne, niewidzialne staje się widzialne 
Nieosiągalne wręcz namacalne jest 
Niewidzialne, niewidzialne staje się widzialne 
Nieosiągalne wręcz namacalne jest 

Co było do podzielenia, zostało już rozdane 
Co było do przewidzenia, zostało przewidziane 
Co było marzeniem, dziś już jest tylko wspomnieniem 
Co miało być celem, dziś już jest doświadczeniem 
Co kiedyś się śniło na dobre się zadomowiło 
Co było oderwane mocno się zakorzeniło 
Co wczoraj nas martwiło, dziś nas ożywiło 
Co wczoraj nas trapiło nagle radość przebudziło 

Niewidzialne, niewidzialne staje się widzialne 
Niewidzialne, niewidzialne staje się widzialne 
Niewidzialne, niewidzialne staje się widzialne 
Niewidzialne, niewidzialne staje się widzialne


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz