Soul food

Habakuk

W radiu grają gorący jazz.
Funkujący bas niesie przekaz.
W radiu grają gorący jazz.
Funkujący bas niesie przekaz.
Soul food is good.
Przestań jeść hot shit.
Soul food is good.
Zacznij korzennie żyć.

Życie darem jest, wiatrem, wodą, ogniem,
Dymem, lasem, lwem, we mnie wszystko, tego chcę.
Ja tworzę rodzinę, marzenia od niechcenia,
Wspólne zwierzenia, wymiana spojrzeń, przyjazny gest.
Niektóre rzeczy są oczywiste,
A ta rzeczywistość widzieć pozwala
Szerokie lądy i morza zdrój,
Ziemia cała i jej puls.
Muzyka jak woda to nagroda,
Przeciw złemu nasza tarcza nie zawsze wystarcza.
Muzyka jak woda to nagroda,
Przeciw złemu nasza tarcza nie zawsze wystarcza.

Dlatego niech uszy słyszą, co mówią usta. (4x)


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz