Vyletěli okná

Redl Vlasta

Vyšlo na CD Dopisy z květin BMG 2004

Vyleteli okná
Vyleteli stľpy
Poberaj sa dievča
Do inej chalupy
Otvorte se brány
Otvorte sa samé
Ak sa neotvoria
Budú dorúbané

Vyleteli okná
Vyleteli dvere
Poberaj sa dievča
Do inej matereZdroj: http://zpevnik.wz.cz