Vita Mia

Carosone Renato

Ritornello:
Via mia, si me vu? bene,
viene appriesso ‘o core mio,
io te faccio cumpagnia
si staie cu’ mme, cu’ mme, cu’ mme.
Pure ‘mmiezo ‘a ‘nu deserto,
core a core soo’a luna,
‘nu cuscino e ‘na cuperta
e io cu’ tte, cu’ tte, cu’tte.

Pe’ ‘nnammurate,
cu’ ddoie parole,
add? sta ‘a neve
ce sponta ‘o sole
e ‘o sole mio si tu, si tu, si tu!…

Ritornello.
Via mia, si me vu? bene,
viene appriesso ‘o core mio,
io te faccio cumpagnia
si staie cu’ mme, cu’ mme, cu’ mme.

MONTU?O
Vita, vita mia,
viene appriesso, appriesso a me
vita, vita mia,
viene appriesso, appriesso a me
vita, vita mia,
viene appriesso, appriesso a me!


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz