Hirošima

Karpina

   Fis         H
sloha: Na lúke rastú kvety V piesku sa hrajú deti
Fis          H
 Z lietadla niečo letí a zlaté slnko krásne svieti
A Fis A e dis cis e dis cis e dis

sloha2:Všetci ľudia rozmyšľajú...
  E  Fis H
ref:Hirošimaaaaa
E  Fis H
Hirošimaaaaa
E    Fis    H
Hirošimaty si milámá
E  Fis H
Hirošimaaaaa
dis cis h gis cis h gis fis

   E Cis E Cis E Cis E fis e fis e fis e fis e
solo:
sloha3:Na lúke horia kvety...
A Fis A e dis cis e dis cis e dis

-whammy guit-
sloha4:Výrazne sa oteplilo...
  E Fis H
ref:Zdroj: http://zpevnik.wz.cz