Leove bozky

Karpina

Nešťastný chýr letí svetom, odišiel náš velikán.
Smutno je veľkým, smutno je deťom, zrazu je každý sám.
Jeho veľkú, múdru tvár už nikdy nikto neuvidí
a bozk tak vrúcny a nádherne vrelý už nikdy nikto neucíti.

REF:
Obočie krásne spojené, pod ním mužná široká hruď,
na vás, Leonid Iľjič, ja neviem ó zabudnúť.
Obočie krásne spojené, pod ním mužná široká hruď,
na vaše bozky, Leo, ja neviem ó zabudnúť.

Boli ste nám veľkým vzorom, boli ste náš ideál,
boli ste ten, čo celý život vždy čestne pracoval.
Ste stále v nás večne živý, sláva vám naveky!
Vaše meno svetom letí aj na východ ďaleký.
REF.

Je to už dávno, čo odišiel
Leonid Iľjič spomedzi nás.
V našich srdciach však stále žije
tento idol pracujúcich más.
Nevyschne slza v našom oku,
mal on hviezdu - znak na boku.
Syna svojho sebou vzali
keď Poniky rabovali.

Uáá uáá uáá ááá!
Úúúú úúúú u áááá!
Obočie krásne spojené, pod ním mužná široká hruď,
na vaše bozky, Leo, ja neviem ó zabudnúť.


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz