Křídla a sůl

Fešáci

R: Když v očích máš křídla a sůl
  měsíční krajíc a bílý stůl,
  když v očích máš zvonící číš,
  o vánocích jsme si blíž.

1. To je chvíle, kdy touha se vdává
  a ženich je splněný sen,
  za svědky půjdou jim láska a mír
  a oddává je Štědrý den.

Na cestách zářících stromů,
kdy purpura voní jak dřív,
na housle vyhrává neznámý hráč,
všichni jsme čistí jak sníh.

R: Když v očích …

2. Zvony zvoní, když touha se vdává,
  ženich je splněný sen,
  svatební průvod a rolničky koní
  cinkají na Štědrý den.

  Cestou domů se u vás jen staví
  svou svatební píseň hrát,
  do očí dětí když rozdají štěstí,
  pak do srdcí lidí jdou spát.

R: Když v očích …


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz