Pane můj

Fešáci

 ?: Pane, pane můj, slyš prosbu mou, ó, prosbu mou.
   Ať mám sílu v rukách na svou pouť.
   Vím, že život můj nebude smích, jen samý smích.
   Ať smím s hlavou vzhůru před Tvůj soud.

Oba: Snad osudem je naším v bouři plout.
 ?: Víra v síly dobré chrání nás.
Oba: Nedej pane našim bárkám utonout.
   A proto navždycky chcem zůstat jen v té víře své věrní.

 ?: Pane, pomoz nám cestu najít v temnotách.
   A rozptyl mrak co leží na vlnách.
   Podej mi ruku svou a veď náš člun sám ke břehům.
   Vím, že když Ti věřím tak nemám strach.

Oba: Snad osudem je naším v bouři plout.
 ?: Víra v síly dobré chrání nás.
Oba: Nedej pane našim bárkám utonout.
   A proto navždycky chcem zůstat jen v té víře své věrní.
   A proto navždycky teď s vírou svou snad půjde nám mnohé líp.


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz