Koncentrák

Funkce Šroubu

Kroky se blíží tmou
a v dálce hlasy řvou
bolestně žalostný křik
a po něm poslední vzdych
do místnosti bez oken
vstoupíš až poslední den
v den co se už blíží
co tě se smrtí sblíží

Nás je prej moc
a kazíme budoucnost
aby tu nebyl ten brak
postavili koncentrák

Nás je prej moc
a kazíme budoucnost
aby tu nebyl ten brak
postavili koncentrák

Čekáš už spoustu dní
seš v abecedě poslední
tak už kohoutkem toč
a naposled se zeptej proč
trpět za cizí chtíč
zmizet z povrchu pryč
aby tu byli sami
chtěj vybít Slovany 

Nás je prej moc
a kazíme budoucnost
aby tu nebyl ten brak
postavili koncentrák

Nás je prej moc
a kazíme budoucnost
aby tu nebyl ten brak
postavili koncentrák


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz