Za světlem

Funkce Šroubu

Zdáli se blíží bouře, na obzoru hřmí 
Tma požírá světlo, chlad jde z kamení 
To ticho mezi hromy zlostně kol křičí 
Svíjí se v nenávisti, svírá se křečí

Bleskem být zasažen, osudem poražen
Bleskem být zasažen, osudem poražen
Bleskem být zasažen, osudem poražen

Vteřiny jako věčnost proplouvají tmou 
tváří se jako by nic, vše do sebe vtáhnou 
Pohlcen tichem v čase, co se zastavil 
Čekání na blesk z nebe, co by dodal sil

Vteřinu rozmlátit, rozmlátit v tichu se neztratit 
Najít ten správnej směr na cestě za světlem
Zhluboka nadechnout, zatlou pěst nadzdvihnout
Do ticha zakřičet na cestě

Vteřinu rozmlátit, v tichu se neztratit 
Najít ten správnej směr na cestě za světlem
Zhluboka nadechnout, zatlou pěst nadzdvihnout
Do ticha zakřičet na cestě za světlem

Pochodeň zapálit, a nebe rozzářit 
Dostatek síly mít na cestě za světlem 
Bleskem být zasažen, osudem nesražen 
naději neztratit, za světlem


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz