Binance

Veselé vánoční hody (barokní v mol) (vánoční koledy)

Dmi Ami F C Dmi A 1. Veselé vánoční hody, Dmi Ami F C Dmi A zpívejte dítky koledy, F C Dmi A /:o tom, co se vskutku stalo, F C Dmi A Dmi A7 Dmi že se lidem narodilo, děťátko:/ 2. Jehož Panenka počala, v zimě v chlévě porodila, /:Položila do jesliček, obvinula do plenčiček, děťátko:/ 3. Vůl oslíček tu stáli, a na pána jsou dýchali, /:zahřívali nemluvňátko, roztomile pacholátko, děťátko:/ 4. Potmě ležíš, nemáš svíčky, na nebi mu svítiť hvězdičky, /:ty, jenž všechněn oděv dáváš, sám jsi nahý a nic nemáš, děťátko:/ 5. Chudí duchem pastuškové, vydali se v chvály nové, /:vítej nám, anjelský králi, tebeť jsme zdávna žádali, děťátko:/