Binance

Země pohádek (Filmové melodie)

Země pohádek - text Jedenkrát za dlouhý čas nebe otvírá svou náruč. Duha září oblohou, zvony zní a z dálky nesou živý sen, který se ti zdál, jak procházíš tou bránou, ze všech stran zní dětský smích a v duši mír zas vnímáš najednou. Tak jen vítej v zemi pohádek, beze zloby, bez hádek, v zemi co nemá konec ani začátek. Tak vítej... Ref.: Země pohádek, zázraků země dětských snů a přání. Všichni jsou zvaní, jen račte dál, bránu vám otvírá sám pan král. V zemi své vítej nazpátek, tady nezůstává nikdo sám, v zemi pohádek láska zvítězí, ve svém srdci cítíš kudy jít, kudy jít. To, o čem se vám jenom zdá, po čem každý tajně touží, v zemi jiné - právě tam, děti už dávno všechno znaj. Tak jen vítej v zemi pohádek, beze zloby, bez hádek, v zemi co nemá konec ani začátek. Tak vítej... Ref.: Země pohádek, zázraků země dětských snů a přání. Všichni jsou zvaní, jen račte dál, bránu vám otvírá sám pan král. V zemi své vítej nazpátek, tady nezůstává nikdo sám, v zemi pohádek láska zvítězí, ve svém srdci cítíš kudy jít, kudy jít. Země pohádek, zázraků.