Matikář - naučíme matematiku. Každého.
Betano.cz - nová česká sázková kancelář

Všem kdo byli správní trempi (táborová klasika)

E7 A F# Hmi E7 A E7 Ami E7 Ami E7 Až do prázdných klínù Ami E7 klímajících skal Dmi E7 Ami E7 soumrak tmu rozhází Ami E7 Do nejhustších stínù Ami E7 jako støípky skel Dmi H7 E7 jisker proud vyrazí Dmi Ami S touhle pøedstavou jdou noci páteèní Dmi H7 E7 hvìzdy nad hlavou žár sluneèní Ami E7 Ami E7 touha mokasínù všichni do sedel Dmi E7 A E zdobených mosazí ref. A E A E Zùstáváme vìrni A E A F# tìm dávno pøed námi Hmi E7 F#mi všem kdo byli správni trempi Hmi E7 A E známí nebo neznámí A E A E zùstáváme vìrni A E A F# dál vlajku neseme Hmi E7 F#mi snad se tam v tom trempským ráji Hmi E7 A všichni jednou sejdeme mezihra Ref