Binance

Neříkej mi lásko (Filmové melodie)

Vím dobře, že mi Amilžeš, tak si teda Fb잨 se svou novou Gláskou dělej si co Cchceš já nemám co ti Amiříct, nevzrušuj mě Fvíc než uhlí pod Gzemí, či lety na Cměsíc neříkej mi AmiláskoF a nepros o Cmilost neříkej mi Amilásko jsi Gnevítaný Chost neříkej mi lásko a nechvěj se jak list už nejsem Tvoje láska, tím můžu si bejt jist V lese je chlad a stín hořce chutná dým v létě luky bejvaj plný kopretin to jsou pravdy nezvratný ty se nikdy nezmění to jenom někdy láska se mění v souznění neříkej mi lásko a nepros o milost neříkej mi lásko jsi nevítaný host neříkej mi lásko a nechvěj se jak list už nejsem Tvoje láska tím můžu si bejt jist Vím dobře, že mi lžeš, a tak si teda běž se svou novou láskou dělej si co chceš já nemám co Ti říct, už nevzrušuj mě víc než uhlí pod zemí, či lety na měsíc