Naposledy vložené
Binance
Nejčastěji prohlížené
Opomíjené

Černí rytíři (muzikály)

Dracula Nejdu snad nevhod?! Už je po mši svaté. Vzývali jste Boha? Tak mě tady máte! Všichni Smilování! Smilování! Kněz Odstup, Satane! Dracula Ne! Takhle si mě plést! Ale máš kuráž, všechna čest! Kněz Ta půda patří klášteru, z té, bezvěrče, se kliď! Dracula A heleďme ho, čiperu! Ty tučné lány klášterů já bez pardónu zaberu. A celé, každou píď! Věřící + utečenci Smilování! Smilování! Mnich Já protestuju! To je loupež! Dracula Tak už se se mnou neškádli! Ty se tu v mešním víně koupeš. A co ho máte ve svých sklepích! To všechno kolem, tenhle přepych jste vy, pánbíčkaři, nakradli! Mnich Já nesouhlasím... Dracula Jen si křič! Tvá vzpoura není k ničemu. Rytíři, chopte se těch ničemů a ukojte svůj černý chtíč! Na boží slouhy boží bič! Všichni Smilování! Smilování! Mnich Náš svatý kříž smetli v prach nehodní! Ó, bratře můj, co teď s tvou pochodní? Amen, Amen. Kněz Zakončit můžem zjasna čista pouť dočasnou, ale ta věčná světla Krista v nás nezhasnou. Umírající Ave, Ave... Kněz Padl jsi bezbranný jak za podzimku list. Až dojdeš do nebes, do zaslíbených míst, mou zpověď s sebou nes, zvěst o tom, že i kněz pocítil právě dnes svou první nenávist. Kněz (se sborem) Buď navždy proklet, Draculo! Kněz Za to, že skosils ovečky boží svou krvelačnou sklizní, ať tvoje ústa na rudém loži po krvi zas jen žízní. Kněz (se sborem) Buď navždy proklet, Draculo! Kněz Ať plamen hrůzi vzplane i v tobě, spaluje tě - a drtí, kdybys i prosil o místo v hrobě, ty nedočkáš se smrti. Kněz (se sborem) Buď navždy proklet, Draculo! Dracula Chtěl jsem tě vážně ušetřit. Leč po tvém žvástu trapném ke slovu nejspíš přijde břit. Náš velebníček sklapne!