Matikář - naučíme matematiku. Každého.

Hej, pane králi (Werich/Voskovec/Ježek)

Ami E7 Ami A7 Dmi Ami Bereme na potaz učené bakaláře. Dmi E7 Ami E7 Et item doktory, et item rektory. Ami A7 Dmi Ami Proč jenom chudák trhan patří do žaláře? Ami6 H7 Emi Vždyť mezi boháči jsou také potvory! Dmi E Dmi E Kdyby nás chudáky lépe znal pan král, Dmi E E7 snad by nám odpověď dal. Ami E7 Ami G7 C Hej, pane králi, nebuď líný, vem hadry a jdi mezi lid, E7 Ami A7 Dmi poznáš, co je živořit z dřiny, uvidíš za den tolik špíny, Ami Emi Dmi Emi E7 do smrti nebudeš mít klid. Ami E7 Ami G7 C A vůbec velkomožní páni, přijďte se na nás podívat, E7 Ami A7 Dmi vy páni, kteří jste tím vinni, že bída z lidí vlky činí, Ami E7 Ami že vlky z lesů žene hlad. A Dmi G7 C Myslete si, že jsme jen lůza, že se nás nemusíte bát. E7 Ami F Jednou však popadne vás hrůza, až pod okny vám H7 E E7 budem řvát. Ami E7 Ami G7 C Hej, křečkové a bařti páni, je čas budeme účtovat, E7 pánové, sami jste tím vinni, Ami A7 Dmi Ami E7 Ami Dmi A že bída z lidí vlky činí, že nás proti vám žene hlad.