Matikář - naučíme matematiku. Každého.

Ezop a brabenec (Werich/Voskovec/Ježek)

C Emi Ami Ami7 F G7 C Jednou z lesa domů se nesa moudrý Ezop, Emi Ami Ami7 F G7 A7 potká brabce, který brabence málem sezob. Dmi E Dmi D7 G7 Brabenec se chechtá, Ezop se ho hned ptá, C Emi Ami Ami7 F G Dmi G7 čemu že se na trávě v lese právě řehtá? C G7 C B A7 Já, povídá brabenec, se taky rád hlasitě chechtám, D7 Ab7 G7 C D7 Dmi7 G7 chechtám, když pupenec kyselinou leptám. C G7 C B A7 Vím, totiž ten brabenec, mravenečník, že se mě neptá, D7 A#7 G7 C Dmi G7 C neptá, pozře mne ať se chechtám, nechechtám. Ab Eb7 Ab Eb7 Kampak by to došlo třeba s pouhou ponravou, G D7 Dmi G7 kdyby měla plakat, že je ptačí potravou. C G7 C B A7 Ty, ač nejsi brabenec, se taky rád hlasitě chechtej, D7 Ab7 G7 C chechtej a na svou bídu si nezareptej!