Matikář - naučíme matematiku. Každého.
Betano.cz - nová česká sázková kancelář

Sleva na pohlazení (Janoušek Slávek)

Hmi C 1. Všichni utíkali stejným směrem, Hmi C muselo to být někde za rohem, G D v kterém domě je to? Já nevím, v kerém, Emi Ami7 Hmi7 Emi prej v tamtom s tím neonovým srdcem nad vchodem. 2. Všichni mačkali se jeden na druhého, jeden volal:"Já nemám pod nohama zem," museli tam mít něco kouzelného, tam v tom domě s neonovým srdcem nad vchodem. Ami *: Jenže nebylo tam zrovna nic erotického, Gmaj7 ani k vidění, ani ke čtení, Ami7 Hmi7 nebylo tam vůbec nic takového, Emi i když měli tam jen slevu na pohlazení. *: Zjistili s hrůzou, že sklad jim ve švech praská, že vlídná slova se až po strop hromadí, regály plné - všude samá láska, tak s cenou dolů, to dnes už jináč nechodí. Ami7 Hmi7 R1: Láska - hlásal slogan - život se změní, Ami7 Hmi7 Emi láska - konec osamění, R2: Láska - život se změní, láska - konec osamění. Ami7 Hmi7 X: Copak, copak, copak se to, chlapče, s tebou stalo, Ami7 Hmi7 Emi to ta doba tě tak silně změnila, ohohó, Ami7 Hmi7 copak, copak, pročpak tě to, holka, tolik vzalo, Ami7 Hmi7 Emi to ta nejistota tě vykolejila, ohohó. R2: 3. "Já vám to, proboha, budu dávat sama, slevněné pohlazení dnes nabídnu všem," za pultem řvala statná česká máma tam v tom domě s neonovým srdcem nad vchodem. 4. "Ale no tak, lidi, necpěte se všichni," jenže dav to vzal pekně útokem, chlápek vpředu ječel:"Ty, babo, ztichni," tam v tom domě s neonovým srdcem nad vchodem. *: No nebylo to zrova nic erotického, ani k vidění, ani k slyšení, nebylo tam vůbec nic takového, měli tam jen slevu na pohlazení. *: Ten, kdo zjistí s hrůzou, že mu život ve švech praská, že vlídná slova se mu v hlavě hromadí, a jinak prázdno, nikde žádná láska, jen ať neztrácí víru, že ho někdo pohladí. R2: R3: Láska - strakatý balónek, co se třepotá, láska - šťastná to slepota. R2: R2: ...