Co všechno se tu může stát (Olympic)

Emi Dnes jsem seděl u pramene C D Emi Vodu bral jsem jako démant do dlaní a pil Emi To pramínek pod kamenem C D Emi Jako malý zázrak si cestu na svět prorazil C D G Chtěl bych všem zprávu dát C D G Co všechno se tu může stát Emi Že dnes jsem seděl u pramene C D Emi Vodu jako démant bral jsem do dlaní a pil Náhle jen tak znenadání Přišla jedna dívka krásná, až jsem tajil dech A docela bez zdráhání Sedla si do stínu, tam co je nejměkčí mech Chtěl bych všem zprávu dát Co všechno se tu může stát Že náhle, jen tak znenadání Přišla jedna dívka krásná, až jsem tajil dech C Všechno dosvědčí mi D Emi Modré nebe nad hlavou C Všechno dosvědčí mi D Emi Modré nebe nad hlavou Šli jsme spolu podle břehu Kde se voda ztrácí pod nánosem hrozných pěn Jako pod lavinou sněhu Zmizela ta dívka, já zůstal jako omráčen Chtěl bych všem zprávu dát Co všechno se tu může stát Šli jsme spolu podle břehu. Kde se voda ztrácí pod nánosem hrozných pěn Všechno dosvědčí mi Modré nebe nad hlavou A kdo nevěří mi Co se všechno může stát Ten, kdo nevěří mi At nemůže klidně spát...!