Binance

Vakuum (Chinaski)

Kolem nás voda a vzduch oheň, země a Bůh je zřejmě žena. Svět, světlo a stín, tvůj hořící klín, v něm žízeň uhašená. Víckrát tě neuvidím, skok do vzduchoprázdna. Nic víc, jenom bude míň o jednoho blázna. V moři bělostných cích náš prvotní hřích jak loďka převržená. Je jedno co víš, tím spíš s kým spíš, cena je stanovená. Víckrát tě neuvidím, skok do vzduchoprázdna. Nic víc, jenom bude míň o jednoho blázna. Ztracený břeh, království za příběh, co šel by vzít zpátky. Jen pár holých vět, je celý náš svět tak křehký a vratký. V tuhle chvíli nic mezi náma, je to jak skok do neznáma. Jen jediný vím víckrát tě neuvidím... Příteli postůj a slyš jak zřejmě už víš Bůh je žena. A taky láska, voda a krev a D Dur a F dvě srdce obnažená. Hořkej acylpyrin a sklenice vína. Nic víc jen oheň a dým, jen zlato a hlína. Víckrát tě neuvidím, skok do vzduchoprázdna. Nic víc, jenom bude míň o jednoho blázna.