Matikář - naučíme matematiku. Každého.
Betano.cz - nová česká sázková kancelář

Slunéčko (Čechomor)

D D4 D D4 D D4 D D4 Slunéčko zachodí za Janovu horu D A D A/D A7/D D D4 D D4 už bude večer, chvála Pánu Bohu Slunéčko Zachodí za veliký kámen a mje srdénko zahoří jak plamen Zahoří zahoří bolesťú na dlúze že moja frajárka do večera umře C, D, C, D, C, A, D, D4 Zkazujú zkazujú do Širého pola mú milú nezralú smrtonka dostala Už nám ta děvinka už nám zahynula nešťastná láska ta ju ukosila Slunéčko zachodí za Janovu horu A už bude večer chvála Pánu Bohu D, C/G, D, C/G, G, D, A D, C/G, D, G, A, D D, D4