Zafúkané

Fleret

  Ami    Aadd9  Ami  Aadd9
1. Větr sněh zanésl z hor do polí,
  Ami   C      G   Ami
  já idu přes kopce, přes údolí,
  C      G      C
  idu k tvej dědině zatúlanej,
  F    C     E  Ami  Fmaj7  Ami  E4sus
  cestičky sněhem sú zafúkané.

  Ami  C G   C
R: Zafúkané, zafúkané,
  F     C     Dmi  E
  kolem mňa všecko je zafúkané.
  Ami  C G   C
  Zafúkané, zafúkané,
  F     Dmi    E   Ami
  kolem mňa všecko je zafúkané.

2. Už vašu chalupu z dálky vidím,
  srdce sa ozvalo, bit ho slyším,
  snáď enom pár kroků mi zostává,
  a budu u tvého okénka stát.

R: [: Ale(-) zafúkané, zafúkané,
   okénko k tobě je zafúkané. :]

3. Od tvého okna sa smutný vracám,
  v závějoch zpátky dom cestu hledám,
  spadl sněh na srdce zatúlané,
  aj na mé stopy - sú zafúkané.

R: [: Zafúkané, zafúkané,
   mé stopy k tobě sú zafúkané. :]


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz