Řeka hučí

Klasické trampské písně

  G  C G   D7        G
1. Řeka hučí v klínu rozervaných skal,
     C G  A7          D7
  vítr skučí, jak by se všemu jen smál,
  Ami  D7   G    Emi  A7     D7
  peřej kánoí zmítá, v dívce dlouho již skrytá
  G  C G   A7        D7
  mizí tíseň, když slyší jeho píseň:
  G  C  D7
R: Poplujem spolu tam dolů tou peřejí,
        G
  snad se tvé srdéčko té dálky nebojí,
       D7
  tam v zátočině je naše chajda malá,
   C G  C  G   A7     D7
  skrytá před světem, jak sis přála,
  G  C D7
  pohádku lesů přenesu do tvých očí
        G
  a svět se s námi v té samotě zatočí,
    D7  G7 C      G
  [: řeka nám píseň bude hrát,
        D7         G
   že tebe, děvčátko, stále mám rád. :]
2. Měsíc, hvězdy na nebi jasně vzplály,
  proud jen šeptal, když před svou chatou stáli,
  šťasten byl ve své touze, tiskl, líbal ji dlouze,
  pak jí zpíval píseň, kterou rád míval:
R:
 


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz