Anička, dušička, kde si bola

- Lidové písně

  Emi       A7    D
1. Anička, dušička, kde si bola,
  G         D7  G
  keď si si čižmičky zarosila?
   G     D     Emi   H7
  /: Bola som v hájičku, žala som travičku,
  Emi    Edim  H7  Emi
  duša moja, duša  moja. :/
  
2. A ja som po tri dni trávu kosil,
  ešte som si čižmy nezarosil
  a ja som hrabala, teba som čakala,
  duša moja, duša moja.Zdroj: http://zpevnik.wz.cz