Na tu svatú Katerinu

- Lidové písně

  G           D7       G
1. Na tu svatú Katerinu, katerinskú nedělu,
  Ami    D7    G
  verbovali šohajíčka na vojnu, 
    Emi  D7    G
  verbovali šohajička na vojnu.

  Sama královna, sama královna 
  D7             G 
  ceduličku psala, ceduličku psala,
  aby šohajka, aby šohajka
  D7              G
  na vojnu dostala, na vojnu dostala.

               D7
  Čobogaj, nebogaj, čáry nebogaj,
                G
  čobogaj, nebogaj, čáry nebogaj,
               D7
  čobogaj, nebogaj, čáry nebogaj,
                     G
  bogaj, bogaj, bogaj, bogaj, čáry nebogaj.

2. Prečo ste ho verbovali, verbovali v nedělu,
  prečo ste to nenechali na stredu?
  
  


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz