Teče voda, teče

- Lidové písně

  D               A7
1. Teče voda, teče cez velecký majír,
   A7      D  E  A7    D
  /: prečo si ma nehal, starodávný frajír. :/

2. Nechal som ťa, nechal, šak dobre vieš komu,
  čo ty réči nosí do našeho domu.

3. Do našeho domu, pod naše okénka,
  čo som sa naplakal, sivá holubienka.


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz