Pohádka o princezně a o hrádku

pohádky

  D        A7 
1. Povím vám hezkou pohádku 
  D        A7 
  o princezně a o hrádku, 
  D           A7 
  para daj daj daj, para daj daj daj, 
  D    A7  D 
  o princezně a o hrádku. 
 
2. Potůček bublá v trávě a je ho slyše právě... 
 
3. Obláčky plují oblohou, neb jinak jíti nemohou... 
 
4. Ptáčkové plují vůkol, neb jest to jejich úkol... 
 
5. Na vysoké hradní věži, princezna v okně leží... 
 
6. Hledí do modré dálavy a chodí jako bez hlavy... 
 
7. Pláče, naříká v přemíře, že marně čeká rytíře... 
 
8. Tu zavolala služku, by přinesla jí pušku... 
 
9. Když přinesla ní pušku, tak zamířila mušku... 
 
10. Zaduněl výstřel rázem a svalila se na zem... 
 
11. A celá země třese se, když rytíř k hradu nese se... 
 
12. Uvázal koně k javoru a šine si to nahoru... 
 
13. Jak došel k bráně vzácný host, hned spuštěn je padací most... 
 
14. Jak vešel rytíř do dveří, rozběh´se rovnou ku věži... 
 
15. A spatřil dívku jak leží, v kaluži krve pod mříží... 
 
16. Princezna právě umírá a oči na něj upírá... 
 
17. Proč nepočkala jsi si si, proč život svůj vzala jsi si... 
 
18. Vytáhl dýku prudce a vrazil si ji v srdce... 
 
19. Aj leží tam dvě mrtvoly a dávaj´ se do nich moly... 
 
20. Tak skončil jsem tu pohádku o princezně a o hrádku... 


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz