Ty a já (You Make Me Feel Brand New)

Matuška Waldemar

Mám rád tvé barvy k jarním náladám 
tvou zeleň jež ti dává rám 
tvůj most, tvůj hrad, tvůj chrám 
 
Vídám rád tvou řeku s rušným nábřežím 
kde vím, že navždy náležím 
jen sem, kde každý kámen znám 
 
Ty a já jsme v lásce stálí, jak víš 
ta stálost nás chválí tím spíš 
že řečištěm let čas bláznivě střet se, valí 
 
Ty a já si patříme jak dar 
jak milenecký pár 
Ty zpíváš do mých snů a do tvých zpívám já 
do tvých zpívám já 
 
Mám rád tvé střechy a tvé dláždění 
tvé strasti a tvé trápení 
tvůj tep, tvůj pláč, tvůj smích 
 
Bloumám rád, tam kde tvůj orloj zůstal stát 
tvou hudbu v sobě slýchám hrát 
ať žár je či se snáší sníh 
 
Ty a já jsme v lásce stálí, jak víš 
ta stálost nás chválí tím spíš 
že řečištěm let čas bláznivě střet se, valí 
 
Ty a já si patříme jak dar 
jak milenecký pár 
Ty zpíváš do mých snů a do tvých zpívám já 
ty zpíváš do mých snů a do tvých zpívám já 
 
Já..., já... 
 
Ty zpíváš do mých snů a do tvých zpívám já 
ty zpíváš do mých snů a do tvých zpívám já ... 


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz