Plakala noc

táborová klasika

Na severu v tom malém claimu divokém 
žil starý zlatokop Jim. 
Nemĕl on nikoho v tom svĕtĕ širokém, 
jen smečka psů žila s ním. 
A když večer tesklivý nad krajinou pad`, 
svolával své psy, které mĕl tak rád, 
a každý pes se zvláštní touhou chvĕl, 
když starý zlatokop pĕl: 
 
Refrén: 
Plakala noc černými slzami 
a plakal i bledý mĕsíc mezi hvĕzdami. 
Když pláče noc, i já se zapláči, 
kdopak mi ty staré oči jednou zatlačí? 
 
Dávno už nežije ten starý zlatokop, 
smečka psů nevyje, 
na severu v tom malém claimu divokém 
už nikdo nežije. 
Smečka psů se zvlčila a odbĕhla v dál, 
když tu nebyl ten, co ji miloval, 
však každý pes se při vzpomínce chvĕl, 
jak starý zlatokop pĕl: 
 
Ref.:  Plakala noc černými slzami … 
 
(Tato verze je z 60. let) 
 
 
* 


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz