21th century breakdown (úvodní část)

Green Day

Pozn: Toto je má vlastní harmonizace. Originální harmonizace (která je navíc v tónině Fis) užívá trojhmatů s použitím vždy pouze primy a kvinty daného akordu. Originální harmonizace je vhodnější pro elektrickou kytaru se zkreslujícími efekty. Zde prezentovaná harmonizace užívající plných akordů je vhodnější pro akustickou kytaru. 
 
 
C G   C G   C G   C… 
 
G   D  C  G   D D4sus D C 
Ooooooooooooooooooh... 
 
 
G           D  D4sus  D C 
Born into Nixon I was ra – is - ed in hell 
G             D D4sus  D   C 
A welfare child where the tea – m - sters dwelled 
G           D   D4sus D C 
The last one born the first one  to run 
G              D  D4sus D C 
My town was blind from re - fi – ne - ry sun 
 
 
Emi       C 
My generation is zero 
Emi         C       G D 
I never made it as a working class he-ro 
G  D    D4sus D  C 
21st cen – tu - ry breakdown 
 G         D D4sus D  C 
I once was lost and ne  -  ver was found 
 G         D    D4sus D C 
I think I am losing what´s left  of my mind 
    G  D    D4sus D  C 
to the 20th cen - tu - ry deadline 
 
 
G   D  C  G   D D4sus D C 
Ooooooooooooooooooh... 
 
 
G       D   D4sus D  C 
I was made of poi - son  and blood 
G        D   D4sus D C 
Condemnation is what I   understood 
G         D D4sus D   C 
Videogames of the to  -  wer´s fall 
G            D D4sus D C 
Homeland security could ki - ll us all 
 
 
Emi       C 
My generation is zero 
Emi         C       G D 
I never made it as a working class he-ro 
G  D    D4sus D  C 
21st cen – tu - ry breakdown 
 G         D D4sus D  C 
I once was lost and ne  -  ver was found 
 G        D    D4sus D C 
I think I´m losing what´s left  of my mind 
    G  D    D4sus D  C 
to the 20th cen - tu - ry deadline 
 
 
 
Hmaty: 
 
   G    D   D4sus   C   Emi 
e|---3---|---2---|---3---|---0---|---0---| 
h|---3---|---3---|---3---|---1---|---0---| 
g|---0---|---2---|---2---|---0---|---0---| 
D|---0---|---0---|---0---|---2---|---2---| 
A|---2---|---0---|---0---|---3---|---2---| 
E|---3---|---x---|---x---|---0---|---0---| 


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz