S králem král nemá válku vést

pohádky

1. 
Falešní mí rádcové neujdou svým trestům, 
a že chcem zas v míru žít, jsem rád. 
Omlouvám se, princi,vám, vašim vsím i městům, 
od mých vojsk už nehrozí jim vpád. 
 
R: 
Jako správní sousedé, co se zvou a hostí, 
společný strom přátelství nechme růst a kvést. 
A tak žijme v dobrém dál, bez bojů a zlostí, 
nikdy víc už s králem král nemá válku vést. 
 
2. 
Snadno svár se rozdmychá, snadno války vzplanou, 
postačí jen pomluv pár a lží. 
Jedenkrát snad králové odzvoní jim hranou, 
bez všech záští rozhodnou se žít. 
 
R: 
 
S králem král nemá dál už válku vést.. 


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz