A pohádky je konec

pohádky

    A    D     A  D A     D    A D 
(ona) Stmívá se nad králostvím, závist je smutek a splín 
   A   D   A D A    D    A 
(on) Závist potuteln á číhá, je nesmrtelná. 
    D        E       A    D 
(oba) Tam, kde láska vládne, závist je ztracená, 
       E        Hmi  E  A 
shání srdce prázdné, z lásky bývá zmatená. 
 
  D  E  A  D E A 
R: Bim bam zvon vyzvání, 
  D E  A D E A 
  blíží se svítání. 
 
Svítá. Rozum šel spát. Z lásky zblázním se rád. 
Svítá a já ám strach, že láska je jen v pohádkách. 
Tam, kde láska vládne, závist je ztracená, 
shání srdce prázdné, z lásky bývá zničená. 
 
R: Bimbam zvon vyzvání, 
  láska nás ochrání. 
 
    D        E       A    D 
(oba) Tam, kde láska vládne, závist je ztracená, 
       E       Hmi 
shání srdce prázdne z pravdy šílí. 
 
R: Bimbam zvon vyzvání, 
  blíží se svítání. 
  Ná ná ná ná ná ná, 
  láska nás ochrání. 


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz