Tam do věčných bran

muzikály

Plačka     Áááá! 
Dracula    Adriano! Lásko! 
Adriana    Bože! Jsi to ty? 
Dracula    Ano, já! Nejsi sama! 
Nesu ti šperky, klenoty! 
Svá ústa tiskni na má! 
A zažeň vrásky na čele. 
Adriana    Proč jste dnes v černém, andělé? 
Dracula    Máš divný, cizí hlas. 
Z tvých loktů čiší mráz! 
Co tady, baby, stojíte jak nemohoucí 
ovce? 
Přivítat máte vítěze, ne domnělého 
vdovce! 
Mou ženu chcete oplakat? 
Vždyť dýchá, vždyť je živá! 
Co se svící a modlitbou? 
Ještě se nepohřbívá! 
Kněžna se z toho vykřeše, však není 
žádná třtina. 
Já přece přišel na křtiny! 
Tak ksaktu, kde mám syna? 
Babice     Smilování... 
Babice 1    To není naše vina... 
Dracula    A kdo za to může? Snad já? 
Jsem snad porodní bába? 
Babice 2    Ó, pane, ta je zkušená. 
Babice 3    Kněžna jen byla slabá... 
Dracula    A co lékař? Kde je ten? 
Šašek     Já za ním běžel. Byl však pryč, 
v domku jen jeho dcera. 
Říkala, že prý ranhojič 
moc chvátal do kláštera. 
Dracula    Tak tohle už je trochu moc. 
Tohle jsi přehnal, šašku. 
Stráže! S tím lotrem na pranýř! 
Tam prožij dlouhou, krutou noc, 
než dohraješ svou frašku! 
Jděte mi všichni z očí! 
Tebe, má lásko jediná, 
na nejsvětějším loži, 
v slzách teď prosí hrdina: 
probuď se - promluv - ožij! 
Adriana    Vím, že jsi se mnou, 
jsem tvá jediná, 
s tou vírou se, lásko má, 
tak krásně usíná... 
Dracula    Adriano! Adriano! 
Můj plod v tobě zrál, 
zůstaň, dýchej dál, 
šťastné ráno! 
Kam tak chvátáš, Adriano? 
Tam do věčných bran, 
jsou už dokořán. 
Dokonáno! 


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz