Černí rytíři

muzikály

Dracula    Nejdu snad nevhod?! 
Už je po mši svaté. 
Vzývali jste Boha? 
Tak mě tady máte! 
Všichni    Smilování! Smilování! 
Kněz      Odstup, Satane! 
Dracula    Ne! Takhle si mě plést! 
Ale máš kuráž, všechna čest! 
Kněz      Ta půda patří klášteru, 
z té, bezvěrče, se kliď! 
Dracula    A heleďme ho, čiperu! 
Ty tučné lány klášterů 
já bez pardónu zaberu. 
A celé, každou píď! 
Věřící 
+ utečenci  Smilování! Smilování! 
Mnich     Já protestuju! To je loupež! 
Dracula    Tak už se se mnou neškádli! 
Ty se tu v mešním víně koupeš. 
A co ho máte ve svých sklepích! 
To všechno kolem, tenhle přepych 
jste vy, pánbíčkaři, nakradli! 
Mnich     Já nesouhlasím... 
Dracula    Jen si křič! 
Tvá vzpoura není k ničemu. 
Rytíři, chopte se těch ničemů 
a ukojte svůj černý chtíč! 
Na boží slouhy boží bič! 
Všichni    Smilování! Smilování! 
Mnich     Náš svatý kříž smetli v prach 
nehodní! 
Ó, bratře můj, co teď s tvou 
pochodní? 
Amen, Amen. 
Kněz      Zakončit můžem zjasna čista 
pouť dočasnou, 
ale ta věčná světla Krista 
v nás nezhasnou. 
Umírající   Ave, Ave... 
Kněz      Padl jsi bezbranný jak za podzimku 
list. 
Až dojdeš do nebes, 
do zaslíbených míst, 
mou zpověď s sebou nes, 
zvěst o tom, že i kněz 
pocítil právě dnes 
svou první nenávist. 
Kněz 
(se sborem)  Buď navždy proklet, Draculo! 
Kněz      Za to, že skosils ovečky boží 
svou krvelačnou sklizní, 
ať tvoje ústa na rudém loži 
po krvi zas jen žízní. 
Kněz 
(se sborem)  Buď navždy proklet, Draculo! 
Kněz      Ať plamen hrůzi vzplane i v tobě, 
spaluje tě - a drtí, 
kdybys i prosil o místo v hrobě, 
ty nedočkáš se smrti. 
Kněz 
(se sborem)  Buď navždy proklet, Draculo! 
Dracula    Chtěl jsem tě vážně ušetřit. 
Leč po tvém žvástu trapném 
ke slovu nejspíš přijde břit. 
Náš velebníček sklapne! 


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz