Spáso duše mé

muzikály

Johanka: 
	Sílu zemi 
	popel ohni 
	vodě slzy 
	dám - a vzduchu dým... 
	Já odpouštím i soudcům svým. 
 
Hlasy: 
	Sílu zemi 
	popel ohni 
	vodě slzy dám... 
 
Johanka: 
	Já už slyším hlas andělů svých 
	usmířených, spravedlivých... 
 
	Prosím, pane, přijmi duši mou 
	tak čistou zas 
	jak's mi ji dal. 
	Dovol mi s křídly andělů 
	k tobě se vznést 
	nad bolest ... 
 
	Doufám ve tvé odpuštění 
	věřím v lásku tvou ... 
 
	Buď vůle tvá, přijď království tvé, 
	buď vůle tvá ... 
 
	Přijmi duši mou 
	tak čistou zas! 
 
	Já doufám v lásku tvou - 
	jen ty jsi smíš snad lidem dát. 
	Jsem dítě tvé ... 
	Máš mě rád ... ? 


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz