Most přes minulost

muzikály

Neber mi sen, víš můj sen o probdělých nocích 
Neber mi  sen a vrať mi zpátky ten pocit 
že nejsem osamělá v Tobě se ztrácím celá. 
 
Lhát  musím Ti lhát příteli můj 
já svůj osud znám mě nelituj 
Když pravda je horší než lež 
pak už jen snům věřit jen chceš 
když vstoupíš na poslední most přes minulost. 
 
Zbyl mi jen sen, víš můj sen o probdělých nocích 
Zbyl mi jen sen aspoň ve snu zažít ten pocit 
že nejsem osamělá v Tobě se ztrácím celá. 
 
Lhát musím Ti lhát příteli můj 
já svůj osud znám mě nelituj 
proč nesmím proč nesmím se ptát 
ještě stoupám nebo už je to pád 
proč čeká mě podivný most přes minulost. 
 
proč nesmím proč nesmím se ptát 
ještě stoupám nebo už je to pád 
proč čeká mě podivný most přes minulost. 


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz