Japonečka

táborová klasika

  G     A      D7       G 
1. V Jokohamě v přístavu, kde noc vládne tmou, 
         A    D7      G 
  loučil se tam námořník se svou dívenkou 
  G7     C  Cmi   G 
 /:a Japonečce malé slzičky stékají, 
          D7          G 
  když jeho rety rudé slova lásky šeptají :/ 
 
R1. Má japonečko malá, dřív než zvadne sakur květ, 
  tvoje láska neskonalá přivede mě k tobě zpět, 
 /:ta chvíle odloučení rozplyne se jako dým 
  a potom děvče milé, budu navždy jenom tvým :/ 
 
2. Byl to ale námořník, co pro ženy žil 
  a v každičkém přístavu z číše lásky pil, 
 /:na Japonečku malou dávno už zapomněl, 
  na její rety rudé, které kdysi líbat směl :/ 
 
R2. Má Japonečko malá, až zas budu s tebou sám, 
  tvoje láska neskonalá povede mě ke hvězdám 
 /:a jaro až se vrátí všude bude plno krás 
  pak děvče moje milé, já se k tobě vrátím zas :/ 


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz