Čo dovolí dych

Peter Vargovčík

1. Zarosená stráň, šero skrýva už všetky hviezdy, 
   zobúdzam sa v tráve s mojím verným priatelom, 
   ja a on, v hladných očiach ráno chutí brieždením, 
   čo zastaví dych. 
2. Pokojný zrak, túlim tvár nocou kolísanú, 
   včerajší víchor už len blúdi pod hrivou, 
   v krvi zvon znova búši, musíš pádiť planinou, 
   čo dovolí dych. 
R: Cválaj, cválaj rýchlo, 
   v sparne, v búrkach so mnou smieš, 
   sme len dvaja blázni, 
   prázdno nechcem a ty tiež, 
   ďalej naplno vždy bež. 


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz