Jetelíček

- Lidové písně

1. [C] Tam v údolí ...... pod topo[G]ly,
   tam roste jete[C]líček
   a roste pěkně [G]u vo[C]dy,
   [G]snad proto můj ho[C]šíček,
   už více k nám teď [G]necho[C]dí

2. [C] Vem hošíčku ..... vem kosič[G]ku,
   poseč ten jetel v [C]květu,
   posekej aspoň [G]cestič[C]ku,
   [G]já potom řeknu [C]světu,
   že máš rád svoji [G]holčič[C]ku

Refren: 
[C]Proč ten [G]jetelíček, roste u vo[C]dy
[C] proč k nám [G]můj hošíček,
proč k nám nechodí, [C] [d] [e]

[F]snad k nám zase cestu na jde,
[C]až ten jetel kosou zajde,
jetel ten [F]je[C]tel,
[G]jetelíček vo[C]dy,

[F]snad k nám zase cestu na jde,
[C]až ten jetel kosou zajde,
jetel ten [F]je[C]tel,
[G]jetelíček vo[C]dy


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz