Obzorem pádí divokej kůň

Vabank Unit

Ref: 
Obzorem pádí divokej kůň, 
jen oči zavřít a věřit snům, 
obzorem pádí divokej kůň, 
vzpomínky dávných a dětských dnů. 
 
1. 
Po bludišti sám jdu a klopýtám, 
a cítím, jak duní ten cval, 
pokaždý se ztrácí a utíká, 
já bloudím a hledám ho dál. 
 
Ref: 
Obzorem pádí divokej kůň, 
jen oči zavřít a věřit snům. 
Obzorem pádí divokej kůň, 
vzpomínky dávných a dětských dnů. 
 
2. 
Bez cíle se dál městem protloukám, 
tvou stopu vítr už svál, 
krokům dívčích bot tiše naslouchám, 
bloud jsem a zůstanu dál. 
 
Ref: 
Obzorem pádí divokej kůň, 
jen oči zavřít a věřit snům, 
obzorem pádí divokej kůň, 
vzpomínky dávných a dětských dnů. 
 
3. 
Po mracích ti svou zprávu posílám, 
kéž sebou mohou ji nést, 
snad se někde tam do nich zadíváš, 
dřív než je rozpláče déšť. 
 
Ref: 
Obzorem pádí divokej kůň, 
jen oči zavřít a věřit snům. 
Obzorem pádí divokej kůň, 
vzpomínky dávných a dětských dnů. 


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz