Smrti

Hradišťan

Byltě jeden člověk, byltě jeden člověk 
Bylo mu jakkolvěk, bylo mu jakkolvěk 

Šel od role k roli, obhlídat obilí 
Obilíčko moje, co si jest tak pěkné 
Obilíčko moje, co si jest tak pěkné 

Potkala ho smrti, na pěkné silnici 
Co děláš můj choti, mám s tebú mluviti 

Nech mě milá smrti, mám já co činiti 
Dám já ti peněz dosti, co můžeš unésti 
Dám já ti peněz dosti, co můžeš unésti 

Zanechaj obilé, stroj sa v rúcho bílé 
Už ty musíš jíti, všecko opustiti 

Běda mně hříšnému, jsem dlužen každému 
A najvjéc jednému, pánu Bohu svému 
A najvjéc jednému, pánu Bohu svému


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz